Przebudowa poddasza

Przebudowa poddasza to duże wyzwania i poważne przedsięwzięcie, jednak dobrze przemyślane może przynieść zadowalające efekty. Wrażenie dużej przestronności poddasza powstaje wtedy, gdy przy przebudowie nie uszczupli się jego przestrzeni ani przez zabudowanie wrożnika, ani położenie stropu na jętce. Wprawdzie i w tym przypadku przestrzeń ta jest z natury pomniejszona wskutek pochyłych ścian, ale częściowo „odzyskuje” się ją, gdy ściana, która stanowi polać dachu, sięga do kalenicy.

Rozwiązanie zakończenia ściany w kalenicy sprawia podobne trudności jak rozwiązanie zakończenia ścian w stropie dachu. Ocieplenie wnęki kalenicy musi być również bardzo starannie wykonane. Jest ono zależne od konstrukcji kalenicy.  Stosownie do istniejącej konstrukcji kalenicy musi się dobrać kształt zakończenia ścian w kalenicy. Wynika on z układu wewnętrznego deskowania. Rzadko jest możliwe zakończenie ścian w kalenicy pod katem ostrym . Udaje się to mianowicie tylko wtedy, gdy połączenie krokwi jest wykonane na nakładką prostą. W innych przypadkach zakończenie ścian w kalenicy ma formę odcinka poziomego stropu , który zakrywa od dołu konstrukcję wzmocnienia kalenicy wykonaną w postaci nakładek, lub podsadzek z desek lub krawędziaków. Alternatywą poziomego ukształtowania zakończenia ścian w kalenicy jest wykonanie stropu o kształcie sklepienia łukowego. Ta skomplikowana konstrukcja rodzi jednak określone konsekwencje dla rozwiązań pozostałych elementów przebudowy, a ponadto musi być wykonana sposobem stolarskim.

Zakończenie ścian w może mieć postać ostro zakończonego klina. Maty z materiału izolacyjnego są przy takim rozwiązaniu przeciągnięte co najmniej 30 cm poza linie kalenicy. We wstędze folii izolacyjnej leżącej nad izolacją pozostawia się otwór nad kalenicą w celu zwentylowania izolacji cieplnej. Rozstaw desek w deskowaniu, które pełni funkcję nośnej konstrukcji dla płyt gipsowo- kartonowych, może na wysokości ponad 2 m przekraczać 25 cm. Na tej wysokości rzadko się zawiesza jakiekolwiek urządzenia lub obrazy.

Reklamy

Izolacja ściany od zewnątrz

Izolację ścian szczytowych od zewnętrz można, podobnie jak izolację od wewnątrz, wykonać różnymi sposobami. Niektóre z nich stosuje się od dawna i  nadal sprawdzają się podczas remontów. Prostym a jednocześnie korzystnym pod względem estetycznym rozwiązaniem jest ocieplenie ściany szczytowej w obrębie dachu tradycyjnym materiałem izolacyjnym, pokrytym od zewnątrz deskowaniem. Również dobre efekty estetyczne daje pokrycie warstwy izolacji płytami azbestocementowymi lub gontami. Opracowano metodę pełnej ochrony cieplnej ścian zewnętrznych, interesującą również i dla niefachowca.

Metoda ta polega na wykonaniu elewacji tynkopodobnej charakteryzującej się dobrymi właściwościami ciepłochronnymi. Funkcję ocieplającą w takiej elewacji spełnia warstwa twardych płyt piankowych z polistyrenu, które przykleja się do ściany zaprawą przygotowaną z gotowych składników. Płyty układa się z przewiązaniem spoin. Grubość warstwy ocieplającej z takich płyt dochodzi do 10 cm. Nierówności podłoża nie przekraczające 2 cm mogą być wyrównane zaprawą. Pionowość i równość powierzchni ułożonych płyt kontroluje się deską i poziomnicą. Drobne niedokładności w ułożeniu płyt i wykonaniu ich styków w narożach usuwa się papierem ściernym. Po tych zabiegach nanosi sie na płyty warstwę zaprawy grubości 3 mm za pomocą packi. W warstwę tę wciska się następnie tkaninę z włókna szklanego i natychmiast pokrywa się taką sama zaprawą. Tak wykonana wyprawa jest twardsza od zwykłego tynku i zapobiega uszkodzeniom płyt.

Po pomalowaniu wyprawy farbą gruntującą można narzucić na nią warstwę cienkiego (3 do 5 mm) tynku ze sztucznego tworzywa o dowolnie wybranych strukturze i kolorze. Technika wykonania tynku ze sztucznego tworzywa jest bardzo prosta, tak że może być bardzo szybko opanowana przez niefachowca. Produkowanych jest wiele rodzajów mieszanek tynków o różnych kolorach i strukturze. To od nas zależy jaką wybierzemy formę oraz barwę, którą można dopasować do tonacji kolorystycznej budynku.

Kolektory słoneczne

W prognozach energetycznych przewiduje się, że w najbliższych latach będą musiały być wykorzystywane nowe źródła energii. Obok siły wiatru, ciepła wnętrza ziemi i ciepła nagrzanych powierzchni wód do uzyskania energii próbuje się przede wszystkim wykorzystać energię słoneczną. Urządzeniami do pozyskania energii słonecznej są kolektory słoneczne. Polska ma sprzyjające warunki do korzystania z tej metody zdobywania energii, nie ustępujemy pod względem nasłonecznienia  naszym wschodnim sąsiadom, takim jak Niemcy czy Austria, gdzie ta metoda jest szeroko rozpowszechniona i stosowana.

Polska staje się też krajem, w którym docenia się już korzyści płynące z takich źródeł energii. Istnieją dwa rodzaje kolektorów: powietrzne i na ciecz. W pierwszym rozwiązaniu kolektor w postaci płaskiej skrzyni jest wmontowany w połać dachu i stanowi jednocześnie jego pokrycie , w drugim rozwiązaniu kolektor jest ustawiony na istniejącym pokryciu. Można również kolektor umieścić pod połacią dachu, lecz wówczas pokrycie musi być wykonane z dachówek ze szkła akrylowego. Ciecz, która wypełnia system rur kolektora, podąża, po podgrzaniu energią słońca, z kolektora do pompy ciepła, która przekazuje ciepło do istniejącej instalacji cieplej wody. W pompie tej ciepło jest odbierane cieczy kolektora na zasadzie odwróconego działania chłodziarki i podąża z powrotem do kolektora. Zarówno pompa ciepła, jak i pompa, która wprawia w ruch ciecz kolektora, potrzebują do napędu energii.

Agregaty napędowe są przeważnie silnikami elektrycznymi, chociaż silniki na gaz lub silniki dieslowskie są bardziej efektywne. Opłacalność zainstalowania kolektora słonecznego należy zbadać w każdym poszczególnym przypadku. Decydując się na zainstalowanie kolektora, musimy dokładnie zapoznać się ze szczegółami technicznymi urządzenia w celu właściwej jego eksploatacji. Na życzenie klienta można zamówić zamontowanie kolektorów przez specjalistyczne firmy, koszt zamontowania kolektora nie powinna przekroczyć 1500 złotych w zależności od typu kolektora, który będzie zamontowany w  domu.

Drzwi gotowe

Podczas remontu mieszkania najważniejszym elementem  są drzwi, one stanowią zasadniczą część projektu. Wybór właściwych drzwi zapewni komfortowe korzystanie z mieszkania czy domu. W zależności  od tego, w którą stronę drzwi się otwierają nazywają się one lewe lub prawe. Jeżeli staniemy na wprost drzwi po stronie w którą się one otwierają i stwierdzimy że zawiasy znajdują się na lewej krawędzi drzwi  to drzwi  są lewe i odwrotnie: jeżeli zawiasy będą zamocowane do prawej krawędzi drzwi – drzwi są prawe. Wymiary gotowych drzwi wewnętrznych są znormalizowane.

Producenci stolarki oferują dla różnych grubości ścian ościeżnice rozsuwane na szerokość. Wielkość rozsunięcia ścianek ościeżnicy może wynosić do 3 cm. Ościeżnice takie są bardzo przydatne w tych przypadkach, gdy nietypowa grubość tynku lub okładziny ściany powoduje zmianę znormalizowanej grubości ścian, którą trzeba wyrównać. Ościeżnicę montuje się w ten sposób, że najpierw ześrubowuje się górną poprzeczkę czyli nadproże ościeżnicy z dwoma jej słupkami,  a następnie nasuwa sie na słupki po stronie okucia opaski boczne i przymocowuje je z odwrotnej strony śrubami. Dalszą czynnością jest założenie w ościeżnicy dolnych elementów zawias. Dzięki podwójnym trzpieniom są one zabezpieczone przed wyrwaniem. Ościeżnicę  już umocowaną z jednej strony opaską wstawia się w otwór surowego muru i przyciska do ościeży ściany. Musi ona stać pionowo w otworze. Pionowość  ustawienia ościeżnicy sprawdza się otwierając i zamykając skrzydła drzwi (przy pionowym ustawieniu nie trą one o podłogę) .

Profil uszczelniający z tworzywa sztucznego wbudowany w przylgi ościeżnicy chroni drzwi nie tylko przed przewiewem, lecz takie służy jednocześnie jako izolacja dźwiękochłonna. Drzwi powinny być również uszczelnione od spodu, przy czym można to wykonać w różny sposób. Skuteczne uszczelnienie drzwi jest konieczne, ponieważ ucieczka ciepła przez niewypełnione szczeliny w drzwiach przynosi większe straty ciepła niż ucieczka ciepła przez inne elementy budowli.

Schody na poddasze

Jeśli podczas remontu nie ma schodów prowadzących na poddasze, które odpowiadałyby przepisom, powstaje potrzeba zbudowania nowych schodów, przy czym powoduje to konieczność; przebicia się przez strop. W stropach betonowych jest to bardzo trudne, nieco łatwiejsze natomiast w stropach drewnianych. Rozstaw belek w stropie drewnianym wynosi zazwyczaj 70 do 85 cm. Więcej wolnego miejsca, np. dla schodów krętych, osiąga się przez zastosowanie w belkowaniu wymianów. Przeszkadzające belki wycina się pod kątem prostym i wiąże się z wymianami łącznikami stalowymi. Wymiany opiera się na sąsiednich belkach, które często ze względu na dodatkowe obciążenie muszą być wzmocnione. Najłatwiej jest wykonać schody proste, tj. o prostej linii biegu. Wymiary schodów zależą od stosunku szerokości stopnia do jego wysokości, czyli od kąta nachylenia schodów. Do wykonania schodów potrzebne są rysunki obejmujące rzut pionowy i poziomy schodów. W schodach drewnianych występują trzy typy stopnie: stopnie z kloców (bali), wsuwane i nasadzane. Najprostsze do wykonania są stopnie nasuwane. Wymiary i przekroje elementów schodów powinien zaprojektować uprawniony inżynier. Podstawowym warunkiem prawidłowego wykonania schodów jest identyczne, pod względem kształtu i wymiarów, wycięcie w obu belkach policzkowych podparć dla stopni. Sprawdza się to przez przyłożenie jednej belki do drugiej. Pierwszy stopień wykonuje się z masywnego, klejonego bloku, który przymocowuje się do podłogi stalowymi trzpieniami. Ostatni stopień schodów i podłoga poddasza muszą leżeć na jednej płaszczyźnie. Belki policzkowe można łączyć czołowo z wymianami stropu. Gotowe do zmontowania schody kręte są produkowane w różnych wymiarach. Mogą one być w planie okrągłe lub kwadratowe. Odpowiednio do kształtu rzutu poziomego schodów muszą być wycięte otwory w stropach. Schody kręte powinny mieć możliwie duże rozmiary w planie. Są one wtedy wygodniejsze do chodzenia i ułatwiają transport mebli i innych większych przedmiotów na poddasze.

Witam na moim blogu

Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykulow na temat projektow domów